Parkování

Parkování je pro tuto akci povoleno v ulicích vesnice. I když je ke koupališti přiřazen prostor pro tyto účely, jeho kapacita by tentokrát asi nastačila. Tento prostor bude vyhrazen pouze pro techniku, účinkující, sponzory, tisk a další media. Nevěšte ovšem hlavu!! Chůzí budete tak jako tak po 100 - 300m na prahu dění!

Prosíme vás, abyste byli ohleduplní vůči místním občanům a neparkovali ve vjezdech do domů  a zahrad! Zkuste též zachovat dostatečný prostor pro plynulý průjezd jiných vozidel. Sanitky a hasičů nevyjímaje!

Děkujeme.....